Recenzija knjige Soviet Science Fiction Cinema and the Space Age, Memorable Futures Natalije Majsove skuša predočiti osrednje problemske sklope študije. Od podobe vesolja v znanstvenofantastičnem filmu do njegovih različnih figur – na primer utopije, projekcije prihodnosti, podobe drugega, figure otroka in tako dalje. Pri tem sledi strukturi predstavljanega dela in se posebej osredotoča na medbesedilnost, ki je za metodologijo Majsove v študiji osrednjega pomena. Najprepričljivejše elemente študije odkrije prav ob prikazu izgradnje žanrske tradicije sovjetske filmske znanstvene fantastike in kasnejših odzivov nanjo v ruski filmski produkciji. Kljub temu tehničnemu poudarku zaključi, da v delu lahko zaznamo tudi izvorni utopični impulz potovanja proti zvezdam.

Integralna verzija besedila se nahaja v tiskanem KINU!