Članek se ukvarja s figuro gospodarja v filmskem opusu Larsa von Trierja. Skozi analizo Šefa vsega tega in drugih filmov se izkaže, da gospostvo deluje skozi videz svoje odsotnosti. Kakšno možnost imajo torej von Trierjeve junakinje in junaki, da ga subvertirajo? Ne morejo se opreti na domnevno zatirano instanco, saj je ta zgolj podaljšek zvijačne represije. Opreti se morajo na čisti dozdevek, ki ga ustvari gospodar in ga obrniti proti njemu samemu.

Integralna verzija se nahaja v tiskanem KINU!