Now! A Journal of Urgent Praxis / Zdaj! Časopis za ukrepanje, ki je umeščen na križišče med filmsko revijo in radikalnim obzornikom, v ospredje postavlja filme in zapise, ustvarjene v hitrem, vendar elokventnem spopadu s tukaj in zdaj političnega in kulturnega življenja. Zdaj! si prizadeva spodbuditi alternativno obliko prakse v kritičnem pisanju in eksperimentalnem filmu, ki deluje po drugačni časovnici kot akademski trimesečnik, muzejska razstava ali filmski festival. Zdaj! se lahko odzove na krizo. Zdaj! lahko ponudi radikalen odgovor.

Prevedla Maja Lovrenov
Integralna verzija besedila se nahaja v tiskanem KINU!