Prispevek obravnava uporabo umetne inteligence za »restavriranje« filmov zgodnjega obdobja. Obravnavam dela Denisa Shiryaeva, ki jih ta objavlja na svojem YouTube računu. »Restavriranje« premislim v navezavi na koncepta revne podobe Hito Steyerl in haptične vizualnosti Laure U. Marks ter ga poskusim ustrezno poimenovati – kot obogateno podobo. Namen teksta je torej razmisliti, ali je obogatena podoba zares le nekdaj-revna-zdaj-bogata in kakšne so implikacije uporabe umetne inteligence za predelovanje filmske dediščine ter odzivov (laične) publike na vtis pristnosti obogatenega (arhivskega) AV gradiva.

Besedilo je na voljo v pdf obliki:

Zdaj pa vidim!