Marco Piccarreda

Nika Mušič Ostrenje pogleda na Otoku! 2018

Zadušljivo vzdušje čakanja na nekakšen jutri

Vrtno mesto (ang. Garden City) je ideja, ki jo je ob koncu 19. stoletja predstavil socialno-urbanistični reformator Ebenezer Howard, da bi združil prednosti mest in podeželja, razbil prenaseljenost in se izognil pretiranemu onesnaževanju v času, ko je industrializacija že začela terjati svoj davek. Gre namreč za manjše samozadostne skupnosti, ki so znotraj industrijskih mest obdane s t. i. zele...