Marko Grba Singh

Nika Mušič Ostrenje pogleda na Otoku! 2018

Sodobne mitologije

Za razliko od raznovrstnih tematizacij (in problematizacij) posledic kolonializma, ki jih ponuja sklop kratkih filmov z naslovom Kronski dragulji Zahoda: dediščina kolonializma, je kratki film režiserja Marka Grbe Singha Zvezde Gaomeiga (Stars of Gaomeigu, 2017) svojevrstna obravnava neizogibnega prepleta kultur na osnovi tistega, kar je skupno tako kolonizatorjem kot koloniziranim, Zahodu...