Popotovanje peska

Dunja Rahovsky Šuligoj Ostrimo pogled na slovenskem filmu! 2019

Ples peska

Prostrani ocean nam je, čeprav blizu, skoraj nepredstavljiva entiteta. Njegova velikost, lepota in neraziskanost v nas vzbujata občutek majhnosti in radovednosti. V ciklusu študij kratkih filmov Ocean Cantos poskuša režiser Andrej Zdravič razkriti skrivnosti oceana skozi proučevanje vseh njegovih sestavnih elementov. V filmu Popotovanje peska (2017) so ta sestavina drobci peska, ki jih morje od...