MIchael Haneke

Zoran Srdić KINO! 8/9

Konstruiranje različnih nivojev medijske družbe in s tem obvladovanje življenja. Analiza filma Skrito Michaela Hanekeja

Anja Naglič KINO! 8/9

Opus Michaela Hanekeja: Od nasilja k anomiji

Dolar, Mladen: Spremna študija, v: Sigmund Freud: Nelagodje v kulturi, Ljubljana: Gyrus, 2001, str. 96-142. Fischer, Robert: Katalog Filmfest München 1994, München: Internationale Münchner Filmwochen GmbH, 1994, str. 160-176. Grabner, Franz: »Der Name der Erbsünde ist Verdrängung.« Ein Interview mit Michael Haneke, v: Franz Grabner / Gerhard Larcher / Christian Wessely (ur.): Utopie und Fragmen...