Categories
Teoretsko-praktične delavnice

Ustvarjalna delavnica Ostrenja pogleda – Analogna fotografija

Letošnjo prvo teoretsko-praktično delavnico smo zastavili nekoliko drugače, saj smo se namesto v svet filma podali v svet analogne fotografije. Mentorica fotografinja Katja Goljat je skupini desetih udeleženk in enega udeleženca na prvem izmed dveh teoretskih srečanj v Trubarjevi hiši literature za uvod približala analogno fotografijo in njene mnogovrstne možnosti izražanja skozi svoja dela: Varuhi ptic, za katero je leta 2013 prejela prvo nagrado revije Emzin; Mestni album z več kot 500 portreti prebivalcev Slovenj Gradca; serija Metakino, kjer avtorica s plesalcem in svetlobo raziskuje meta-energijo kinodvorane; serija Dom, v kateri skozi preplet avtorske in dokumentarne fotografije spregovori o življenju njenih staršev; ter avtoportretna serija It’s not a dream, it’s a memory, ki pooseblja razpetost med bivanjem in sanjami. Drugo srečanje je bilo bolj tehnično obarvano, saj nam je podrobno obrazložila osnove slehernega fotografiranja (in snemanja) – sveto trojico: zaslonka, zaklop in ISO, večer smo zaključili z vstavljanjem filma v fotoaparate.

Sledil je teden samostojnega fotografiranja. Da smo lahko preizkusili naučeno, nam je mentorica pripravila posebne naloge: morali smo narediti portret neznanca in nekoga, ki nam je blizu, uporabiti pravilo tretjin …

Praktični del smo nadaljevali v temnici, ki jo je vsak izmed udeležencev obiskal kar dvakrat. Prvič smo ob pomoči mentorice razvili filme ter se poučili o ustreznih orodjih in pripomočkih, drugič smo spoznali povečevalnik, ki je naše negative preslikal na fotografski papir. Februarsko delavnico smo zaključili s predstavitvijo nastalih fotografij v Trubarjevi hiši literature, na katerem nam je mentorica podala tudi praktične napotke o nakupu novega fotoaparata, materiala ipd.

Categories
Ostrenje pogleda na Gimnaziji Bežigrad 2019/20

Oča

Pred začetkom zimskih počitnic si zacahnajte četrtek, 27. februar, saj takrat nadaljujemo s krožkom. Gledali bomo Očo (2010) Vlada Škafarja. Kot vedno se dobimo ob 15h v učilnici 107.

O filmu:

Oče in sin preživita dan v naravi. Ribarita, se pogovarjata, preverjata stanje odnosa. Oče v sinovih odgovorih zaznava samostojnost razmišljanja in bistrost spoznanja, kar ga preseneti in razžalosti. Po ločitvi staršev se je sin očitno bolj zbližal z materjo, s katero živi. Toda v sebi nosi žalost očetove odsotnosti.

Gre za duhovno rudarjenje, izkopavanje bogate rude posameznikove zavesti, ko človek zakoplje po sebi in je presenečen, kaj vse pride na plano. Pomembne so podrobnosti, te najbolj določajo posebnost vsakega človeka, zato je treba biti pri tem delu natančen, nepopustljiv.

Vlado Škafar v pogovoru z Jurijem Medenom za KINO! 13/14
Napovednik filma
Categories
France Brenk Award

2019 France Brenk Award

Matjaž Ivanišin. Photo: Kristijan Božak Kavčič

Last Thursday, the 2019 France Brenk Award for outstanding achievements in the field of film culture was presented to Matjaž Ivanišin for his masterpiece Oroslan(2019)!!

With each new work Ivanišin invents a new relationship between fiction and documentary. Following the method of subtraction – a series of situations slowly cleaned to the core – Ivanišin built a simple film world. Based on Zdravko Duša’s story, Oroslan is a construct, a fictional character, around whom Ivanišin weaves a highly personal film poem from Porabje.

KINO! Editorial Board
Oroslan (Matjaž Ivanišin, 2019)

We would like to thank Matjaž Ivanišin for a great film and for taking the time to talk to the aspiring cinephiles, the future fresh forces of the KINO! magazine (Sharpening the Gaze), the friends and supporters of KINO!, the Slovenian Cinematheque and Simit Sarayi Slovenia. 🌷🙌

It’s about seeing space, a house, a face… and when you get home, something stays with you. What remains with you after the encounter, after the viewing, are the feelings that then bound me to make the film there. The way these places stayed with me after visiting the location, the way they didn’t give me peace of mind, and the way they still haunt me. Even as you’re location scouting, you’re looking at the objects and the people there from the perspective of the story you want to tell through your film.

Matjaž Ivanišin
Categories
Priznanje Franceta Brenka

Priznanje Franceta Brenka za leto 2019

Matjaž Ivanišin. Foto: Kristian Božak Kavčič

Priznanje Franceta Brenka za izjemne dosežke na področju filmske kulture v letu 2019 smo prejšnji četrtek podelili Matjažu Ivanišinu za film Oroslan!!

Ivanišin z vsakim novim delom izumi novo razmerje fikcije in dokumentarnosti. Po metodi odvzemanja – nizali so situacije, ki so jih počasi čistili do osnove – je Ivanišin zgradil preprost filmski svet. Oroslan je konstrukt, fiktivni lik, okrog katerega Ivanišin po zgodbi Zdravka Duše splete osebno porabsko filmsko poemo.

Programski odbor revije KINO!

Hvala Matjažu Ivanišinu za sjajen film in da se je debelo uro slavju navkljub pogovarjal z nadebudnimi cinefili, bodočimi svežimi silami revije KINO! (Ostrenje pogleda), prijateljem in podpornikom KINA!, Slovenska kinoteka, Simit Sarayi Slovenia. 🌷🙌

Oroslan (Matjaž Ivanišin, 2019)

Gre za to, da vidiš prostor, neko hišo, neki obraz … in ko se vrneš domov, nekaj ostane s tabo. Kar ostane s tabo po srečanju, po ogledu, so občutki, ki so me potem vezali, da sem film posnel tam. Na kakšen način so ti prostori ostajali z mano po ogledu lokacije, na kakšen način mi niso dali miru in na kakšen način so me še vedno vznemirjali. Že ko iščeš lokacijo, gledaš objekte in ljudi skozi to polje zgodbe, ki jo želiš skozi film pripovedovati.

Matjaž Ivanišin v pogovoru za KINO! 39
Categories
Teoretsko-praktične delavnice

Matjaž Ivanišin: Različnost pristopov v dokumentarnem filmu

Vabilo na teoretsko-praktično delavnico

Matjaž Ivanišin o ustvarjanju filma Karpopotnik (2013):

»Na začetku se lahko kaj hitro ujameš v past in želiš zgodbo povedati skozi njegovo [Karpo Godina] metodo. Na samem začetku so posnetki precej bolj podobni njegovim. Doživljal sem prave notranje boje, da sem začel pripovedovati s svojo govorico. Sledil sem statičnemu kadru, nisem pa postavljal ljudi pred njihova domovanja.« (KINO! 19/20)

M. I. o Playing Men (2017):

»Radikalna sprememba v pristopu mi je odprla nov svet, ki mi je ponujal nove podobe, ki so me fascinirale. Pojavile so se podobe, vezane na moje dileme, male ideje; na vse, kar sem mislil, da je lahko povezano z mojim filmom. Te podobe so s spremembo pristopa dobile primeren kontekst.« (KINO! 33)

M. I. o Oroslanu (2019):

»Gre za to, da vidiš prostor, neko hišo, neki obraz … in ko se vrneš domov, nekaj ostane s tabo. Kar ostane s tabo po srečanju, po ogledu, so občutki, ki so me potem vezali, da sem film posnel tam. Na kakšen način so ti prostori ostajali z mano po ogledu lokacije, na kakšen način mi niso dali miru in na kakšen način so me še vedno vznemirjali. Že ko iščeš lokacijo, gledaš objekte in ljudi skozi to polje zgodbe, ki jo želiš skozi film pripovedovati.«  (KINO! 39)

Potek delavnice (v Trubarjeva hiša literature):

  • – Spoznavanje opusa Matjaža Ivanišina in različnosti pristopov v dokumentarnem filmu: ponedeljek, 2. 3., 19:00–22:00
  • – Predstavitev surovega materiala in razprava: četrtek, 12. 3., 20:00–22:30
  • – Montaža 🎞✂🎞: ponedeljek, 16. 3., 19:00–22:00
  • – Končna predstavitev del, nastalih na delavnici, in komentar mentorja: ponedeljek, 23. 3., 19:00–22:00

Prijave zbiramo do 24. 2. 2020 v e-nabiralnik: ostrenje.pogleda@gmail.com.

Število udeležencev je omejeno!

Lahko nam pišete ali nas  pokličete: 040 302 808 (Zala).

Udeležba pičlih 28 EUR.

Izvaja: Društvo za širjenje filmske kulture KINO!

Mentor: Matjaž Ivanišin

Matjaž Ivanišin v pogovoru z Ostrilci po podelitvi Brenkovega priznanja za film Oroslan