Med 19. in 20. oktobrom vabljeni v Slovensko kinoteko na Mednarodni simpozij filmske teorije in kritike »Jesenska filmska šola«, pod naslovom Filmska kultura v šolski praksi: izhodišča in metode poučevanja filma, katerega namen je seznanjenje in dialog domačih pedagoških delavcev s teoretiki in praktiki iz različnih območij Evrope, ki se poglobljeno ukvarjajo z neposrednim izvajanjem filmsko-vzgojnih procesov ali z njihovim teoretskim preučevanjem. Letošnji simpozij, ki ga kurira Maja Krajnc, organizatorka in izvajalka vrste kinotečnih filmsko-vzgojnih dejavnosti ter odgovorna urednica revije KINO!, zajema pestro mednarodno zasedbo z različnih področij, kjer film obravnavajo kot pomemben dejavnik kulturne izobrazbe. Iz Avstrije prihaja Alejandro Bachmann, ki bo predstavil »imaginarni urnik« filmskega šolskega dne. Alexis Gibbs iz Velike Britanije se bo teoretsko poglobljeno posvetil vprašanjem konteksta, skupnosti in kritike v filmski pedagogiki. Núria Aidelman iz Barcelone bo obravnavala dejavnike pedagogike filma in učenja z gibljivimi podobami. Ana Đordić iz Zagreba bo predstavila primer dobre prakse skozi projekt »Filmski pouk« pod okriljem hrvaške filmske zveze. Perrine Boutin iz Francije bo preučila možnosti analize pedagoških orodij za filmsko vzgojo. Bettina Henzler iz Berlina se bo posvetila vidikom pristopov in metod filmskega poučevanja. Ida Vohryzkova iz Češke pa bo predstavila projekt »Svet v šoli«, posvečen učenju in poučevanju s pomočjo dokumentarnega filma. Domačo stroko bosta zastopala Polona Petek z AGRFT, ki bo razmišljala o prednostih in slabostih medpredmetnega povezovanja kot ene od poti do širokega izvajanja filmske vzgoje, ter Andrej Šprah iz Kinoteke, ki se bo posvetil dejavnikom filmske estetike kot metodološkega izhodišča poučevanja filma.

Simpozij bo pospremila tudi filmska retrospektiva, tematsko posvečena podžanru mladinskega filma, šolski film.

Program simpozija in retrospektive.