Med krompirjevimi počitnicami smo nadaljevali s sodelovanjem z Zvezo prijateljev mladine in izvedli delavnici za otroke v počitniškem varstvu. Na mračno sredino jutro smo se tako odpravili na OŠ Mirana Jarca, kjer smo otrokom, učencem od 1. do 5. razreda, približali osnovne filmske pojme, kot so kader, plan …, pojasnili razliko med filmskimi zvrstmi in žanri, predstavili faze ustvarjanja filma, kot so pisanje scenarija, snovanje zgodborisa ipd. ter opremo, ki jo potrebujemo, da lahko posnamemo film. Znanje smo utrdili z izvirno različico igre Activity, pri kateri so učenci filmske pojme prikazali s pantomimo.

V petek, 29. 10. smo obiskali še varovance na OŠ Prežihovega Voranca, ki smo jim predstavili začetke filmske umetnosti. Na delavnici »Prisluhnimo filmu: iz nemega v zvočno« smo tako gledali in se pogovarjali o prvih filmih bratov Lumière. Posebno pozornost smo nato namenili burleski – z otroki smo skozi ilustrativne odseke del Harolda Lloyda, Stana in Olia, Busterja Keatona in Charlesa Chaplina razmislili o značilnostih igre v nemem filmu (pretiravanje, izrazna obrazna mimika …), tehničnih značilnostih, recimo pohitreno gibanje, ter primerjali izvirne kostumske rešitve in značilnosti vsakega od velikih filmskih komedijantov. Za konec si je ob pobarvanki vsak izmed učencev zamislil, kako bi bili črno-beli junaki videti v barvah!

Hvala, ZPM in se vidimo kmalu! <3