V sklopu Slovenskega tedna filma ponujamo naslednje delavnice:

»NI VSE ČRNO-BELO«

Delavnica je razdeljena na tri dele; teoretični začetek, v katerem bodo učenci spoznali kako se v filmu med pripravami, snemanjem in zaključevanjem dosega določene barve. V analitičnem delu si bomo z učenci pogledali pet filmskih primerov, preko katerih se bomo pogovarjali o občutkih, ki nam jih določene barve vzbujajo. Na samem koncu pa sledi praktični del, kjer bodo učenci dobili barvno različne predmete in bodo imeli nalogo narediti pet do sedem fotografij predmeta v različnih barvnih okoljih. Delavnico bomo zaključili ob pogovoru in analizi narejenih fotografij.

»SONČNI KRIK«

Cilj delavnice je prikazati, kakšen vpliv ima svetloba na naše vsakdanje življenje in kako začeti razmišljati o svetlobi izrazno. Skupaj bi si ogledali in analizirali tri vsebinsko in dialoško enake prizore, ki  bi se razlikovali po svetlobni atmosferi (kar bosta vnaprej posnela predavatelja Veronika in Andraž). Pregledali bi tudi nabor fotografij preko katerih bi se seznanili za raznimi svetlobnimi prijemi kot so na primer silhueta, naravna-umetna svetloba in podobno. Zadnji del delavnice je tudi prakitični. Učencem bi določili kratek scenarij situacije, ki ga bodo učenci poustvarili na tri različne načine: naturalistično, žanrsko in ”party“-sko. Na voljo bodo imeli vse kar vidijo v prostorih učilnice in hodnika. Spoznali bodo, kako brez profesionalne tehnike ustavriti svetlobni pogoj, ki ustreza določenemu stilu.

KADERSEKVENCA

V sklopu delavnice se bodo učenci najprej spoznali z osnovnimi sestavnimi deli filmske sekvence in preko tega prišli do spoznanja kaj je kadersekvenca. Sledi ogled petih izsekov  različnih kadersekvenc, preko katerih se bomo pogovarjali o osnovnih filmsko-vizualnih sredstvih, kot so motiviranost kamere, spoznali bodo osnove mizanscene kaj je subjektivni pogled na filmu. Sledi pkratični del delavnice, kjer bodo učenci s telefoni posneli svojo kratko kadersekvecno. Delavnica se bo zaključila z analizo posnetih del.

Za Društvo za širjenje filmske kulture KINO! zgornje vsebine programa Ostrenje pogleda izvajata Veronika Francescka Štefančič in Andraž Žigart, magistrska študenta programa Snemanje na AGRFT.

Vse tri delavnice so lahko prilagojene za osnovne ali srednje šole. 

*

Za dijake in osnovnošolce pripravljamo filmsko-literarne ure, na katerih bomo preučevali podobnosti in razlike med literarno predlogo in njeno filmsko adaptacijo. Pri tem bomo posebej pozorni na filmsko slovnico in na specifike filmskega jezika vsakega posameznega filma. Primerjali bomo, kako svoje učinke dosega literarno, kako pa filmsko delo.

Obravnavali bomo področja, ki obsegajo snov različnih predmetov (slovenščina, psihologija, sociologija, filozofija in umetnostna zgodovina) in spodbujajo medpredmetno povezovanje izvajalcev delavnic in profesorjev/pedagogov.

Obenem je možna tudi razširitev delavnice za gimnazijce 4. letnikov, na kateri se bomo podrobneje posvetili maturitetnemu filmu v sklopu slovenščine, in sicer Antigoni Dominika Smoleta in pa filmu, ki sicer ni bil posnet po Smoletovi, ampak po motivih Žižkove drame Trojno življenje Antigone, in sicer gre za dokumentarec Antigona, kako si upamo (2019, rež. Jani Sever). Pri tem bomo seveda primerjali tudi odnos, ki ga obe deli zavzemata do originalne Sofoklojeve Antigone.

Obenem je možna tudi razširitev delavnice za gimnazijce 4. letnikov, na kateri se bomo podrobneje posvetili maturitetnima filmoma v sklopu angleščine, Gospodar muh (posnet po istoimenskem maturitetnem romanu Williama Goldinga, rež. Peter Brook) ter Ne zapusti me nikdar (posnet po istoimenskem romanu Kazua Ishigura, rež. Mark Romanek)

Na delavnicah se bomo sicer posvetili izbranim klasikam slovenskega literarnega in filmskega kanona, ki jih bomo izbrali po predhodnem dogovoru z nosilci predmeta. 

  • Balada o trobenti in oblaku (posnet po istoimenskem romanu Cirila Kosmača, rež. France Štiglic, 1961)
  • Veselica (posnet po istoimenski noveli Bena Zupančiča, rež. Jože Babič, 1960)
  • Ples v dežju (posnet po romanu Črni dnevi in beli dan Dominika Smoleta, rež. Boštjan Hladnik, 1961) – filmski modernizem, literarni eksistencializem
  • Nasvidenje v naslednji vojni (posnet po romanu Menuet za kitaro Vitomila Zupana, rež. Živojin Pavlović, 1980)
  • Ljubezen (posnet po istoimenskem romanu Marjana Rožanca, rež. Rajko Ranfl, 1984)

Možnost pa bomo ponudili tudi slovenskemu poosamosvojitvenemu filmu.

  • Operacija Cartier (posnet po romanu Drobtinice Mihe Mazzinija, rež. Miran Zupanič, 1991), reprezentacija delavskega razreda
  • Mokuš (posnet po romanu Ki jo je megla prinesla Ferija Lainščka, ež. Andrej Mlakar, 2000), pokrajinska fantastika