Najslavnejša razdelava entuziazma prihaja izpod peresa filozofa – Immanuel Kant je v svojem spisu Spor Fakultet iz leta 1798 vpeljal pojem entuziazma kot tistega afekta, ki spremlja revolucijo. Če je revolucija dogodek, prelom z danim, se za Kanta entuziazem lahko poraja v dušah opazovalcev, ki pa so od revolucije oddaljeni bolj ali manj, tako prostorsko kot časovno. Čeprav ne Kant ne filozofija ne bosta tema pričujočega zapisa, nas bo v določenem pomenu zanimala prav povezava med nekim »entuziazmom« in neko večjo ali manjšo oddaljenostjo »opazovalcev«. Za kateri »entuziazem« gre in kdo so tu opazovalci oziroma gledalci?

Poskušajmo karte razkriti po ovinku: nekoč je živel … Denis Abramovič, pozneje se je preimenoval v Arkadijeviča Kaufmana, zatem je privzel ime Dziga Vertov; Žid, ki je v letih 1929/30 posnel prvi ukrajinski zvočni film Entuziazem: Simfonija Donbasa. Ta entuziazem ni bil deležen posebne slave. Še več, bil je prav nemarno obravnavan. In kje so potem tu »bolj ali manj oddaljeni opazovalci«?

Prvi je javnosti, filmski javnosti, zelo poznan; je cenjen ustvarjalec in teoretik znotraj eksperimentalnega oziroma avantgardnega filma: Peter Kubelka, nekoč direktor dunajske kinoteke (Osterreichisches Filmmuseum), ki je v drugi polovici šestdesetih let od moskovskega Gosfilmofonda pridobil film Entuziazem.

Drugi opazovalec sem sam. Ideja, da napišem razmišljanja ob DVD-ju, na katerem se nahaja originalna verzija filma Entuziazem, restavrirana verzija istega filma, ki jo je izvedel Peter Kubelka, in dokumentarec, v katerem Peter Kubelka argumentira in pokaže, kako je restavracija potekala, tako predstavlja nekakšen moj odziv, »oddaljeni pogled«. Ne nazadnje je DVD v izdaji dunajske kinoteke na festivalu Cinema Ritrovato v Bologni leta 2006 prejel nagrado za najboljšo DVD izdajo leta ravno zaradi tega, ker gledalce, opazovalce, naravnost vabi k razpravi o tem, kako je mogoče izvajati neko partikularno restavracijo filma. Prav ob Entuziazmu pa je to vprašanje še posebej zanimivo, morda tudi zato, ker v tem primeru ne gre ločevati Entuziazma od Simfonije Donbasa. Zakaj je tako, bo nemara razvidno, če malo potrpite in vztrajate do konca.

Integralna verzija besedila se nahaja v tiskanem KINU!