Entuziazem

Noël Burch KINO! 4

Naključje in njegove funkcije

Dziga Vertov KINO! 1

Kino-oko: spisi Dzige Vertova

Prevedeno iz Annette Michelson (ur.), Kino-Eye – The Writings of Dziga Vertov, University of California Press, Berkley, 1984. Prevedel Uroš Zorman.

Miklavž Komelj KINO! 1

Metoda Entuziazma

Integralna verzija besedila se nahaja v tiskanem KINU!

Ivan Nedoh KINO! 1

Entuziazem: Simfonija Donbasa

Integralna verzija besedila se nahaja v tiskanem KINU!