Giedre Žickyte

Anja Škrlj Ostrenje pogleda na FeKK-u 2017!

Obkrožena s tujci

Josebe je 88-letna priseljenka z Alzheimerjevo boleznijo, ki živi v domu za ostarele v Čilu. Režiserki Giedre Žickyte in Maite Alberdi v kratkem dokumentarnem filmu o njej raziskujeta preplet odtujenosti imigrantov,  prebivalcev doma za ostarele in Alzheimerjevih bolnikov, kar zrcali že sam naslov Nisem od tod  (Yo no soy de aquí, 2015). Josebe ni ne iz Čila ne iz doma za ostarel...