Osrednja tema Little Hilly (山川壯麗, 2020) sta individualnost in pomanjkanje empatije v odraslem svetu. Majhna Hilly je prikazan v sivih, temačnih odtenkih, kar nakazuje na njeno spopadanje z depresijo, težavami doma, lastno nesocialnostjo in izoliranostjo.

Little Hilly (山川壯麗, 2020)

Film šokira z nepričakovanim in dramatsko napetim prizorom, kjer Hilly pade iz visokega stanovanja, ki vodi v smislu vzdušja bolj pozitiven del filma. Hilly se znajde v magičnem in sanjskem prostoru, ki je upodobljen z veselimi lutkami, pastelnimi barvami in pomirjujočo glasbo. Kontrast med njenim realnim in otipljivim svetom, v katerem živi, in sanjskim, ki ga doživlja v svojih mislih je prikazan na očiten način – s toplimi odtenki, nasmejani obrazi. Pomemben motiv je tudi njena zadržanost, molčečnost, ki v njenem namišljenem svetu izgine. Tam se z nenavadnim stvorom s pajčolanom iz trave brez težav pogovarja o svojih čustvih, s čimer avtorica poudari, da Hilly njena molčečnost moti in da bi se je rada rešila. Ravno prehod v novo, namišljeno okolje je tisto, kar jo pripelje do spremembe.