Genius loci (Adrien Merigeau, 2020)

Eksperimentalni animirani film Genius loci (2020) francoskega režiserja Adriena Mérigeauja zaobjame eno noč v doživljanju sveta mlade samotarke, ki se znajde v kriznem obdobju svojega življenja in prebijajoč se skozi notranji in zunanji kaos poskuša odkriti samo sebe.

Risana animacija iz akvarela in črnila spominja na skicirko avtorja, ki vsebuje vse od minimalističnih skic iz samih črt na beli podlagi do barvitih slik, dopolnjenih z vsemi najmanjšimi detajli. S to tehniko, ki gledalcu ponuja vpogled v proces razvoja in napredka avtorja in s tem tudi protagonistke, deluje že tako osebna pripoved še bolj intimno.

Tekoče prelivanje objektov in subjektov, ki se skozi razkrajanje in ponovno nastajanje spreminjajo iz ene oblike v drugo, ustvarja atmosfero podobno sanjam ali meditaciji, kjer ni ničesar otipljivega oziroma je vse prepuščeno toku. Pomembno vlogo pri ustvarjanju vzdušja ima tudi medsebojno prepletanje, interakcija zvoka in slike, ki dodatno briše meje med različnimi elementi ter tako ponuja tezo enosti, kjer so vsi pojavi le del ene celote.

Avtor stremi k opuščanju pripisovanja običajnih pomenov in funkcij materialnim in nematerialnim stvarem ter v ospredje postavlja subjektovo doživljanje in dojemanje svoje okolice, ki se dinamično spreminja glede na trenutna občutja. Navdahnjen z ameriškim komponistom Johnom Cageom, tudi sam meni, da je vsak zvok lahko glasba in da je pri tem odločilen samo akt poslušanja.1

Čeprav se zdi, da mlada Reine ne uspe premagati svojih strahov in se ob trenutni izpostavljenosti svoje ranljivosti hitro vrne v varno zatočišče doma, je že želja po razumevanju sveta okoli sebe korak naprej. S tega vidika se film, ki vizualno sicer deluje mistično, približa realnosti. Kot potencialni vzrok za nemirnost in kaos v življenju protagonistke se namreč v ozadju in zelo posredno, v zametkih kažejo duševne motnje, ki kratijo njeno prečuto noč.

Genius loci (Adrien Merigeau, 2020)

  1. Adrien Mérigeau,Genius Loci, https://www.thenewcurrent.co.uk/genius-loci, 3.12.2020.