Categories
Teoretsko-praktične delavnice

Matjaž Ivanišin: Spoznavanje različnosti pristopov v dokumentarnem filmu

Karpopotnik (Matjaž Ivanišin, 2013)

Matjaž Ivanišin o ustvarjanju filma Karpopotnik (2013):
»Na začetku se lahko kaj hitro ujameš v past in želiš zgodbo povedati skozi njegovo [Karpo Godina] metodo. Na samem začetku so posnetki precej bolj podobni njegovim. Doživljal sem prave notranje boje, da sem začel pripovedovati s svojo govorico. Sledil sem statičnemu kadru, nisem pa postavljal ljudi pred njihova domovanja
(KINO! 19/20)

Playing Men (Matjaž Ivanišin, 2017)

M. I. o Playing Men (2017):
»Radikalna sprememba v pristopu mi je odprla nov svet, ki mi je ponujal nove podobe, ki so me fascinirale. Pojavile so se podobe, vezane na moje dileme, male ideje; na vse, kar sem mislil, da je lahko povezano z mojim filmom. Te podobe so s spremembo pristopa dobile primeren kontekst.«
(KINO! 33)

M. I. o Oroslanu (2019):
»Gre za to, da vidiš prostor, neko hišo, neki obraz … in ko se vrneš domov, nekaj ostane s tabo. Kar ostane s tabo po srečanju, po ogledu, so občutki, ki so me potem vezali, da sem film posnel tam. Na kakšen način so ti prostori ostajali z mano po ogledu lokacije, na kakšen način mi niso dali miru in na kakšen način so me še vedno vznemirjali. Že ko iščeš lokacijo, gledaš objekte in ljudi skozi to polje zgodbe, ki jo želiš skozi film pripovedovati.« (KINO! 39)

Oroslan (Matjaž Ivanišin, 2019)

Spoznavanje opusa Matjaža Ivanišina in različnosti pristopov v dokumentarnem filmu

* Zaradi pandemije smo bili primorani nadaljevanje delavnice prestaviti v kasnejše obdobje.