Kratt (2020)

Fantazijska komedija Kratt avtorja Rasmusa Merivooja se osredotoča na problematiko izkoriščanja. Film govori o estonskem bajeslovnem bitju Kratt, ki naj bi opravilo vse delo tistega, ki ga ustvari.

Spori med liki v filmu se kažejo skozi tudi skozi specifičen element filmskih izraznih sredstev, kot je zoom in, ki gledalčevo pozornost osredotoči na določen detajl. Element zoom ina formalno poveže odnose različnih likov, pri katerih pojavlja.  

Na začetku filma babica ter vnuka Kevin in Mia, ki sta prišla k njej na počitnice (in brez mobilnih telefonov), pospravljajo okolico njene hiše. Pri tem jima babica pokaže, kako se cepijo drva. Režiser v tem primeru zoom in uporabi, da preusmeri pozornost na proces dela: detajl sekire in debla, ki ga babica razcepi. Njeno dejanje zaradi uporabe filmskega jezika deluje bolj agresivno. Ker je informacija namenjena vnukoma, lahko sklepamo, da zoom in predstavlja njun pogled, ki je soočen z babičino zahtevo po njunem delu. 

Režiser uporabi zoom in tudi v drugih kontekstih: ko se v gozdu srečajo sekač dreves in okoljski aktivisti, ki malikujejo Sveti gozd, med njimi izbruhne konflikt. Ko je sekač kasneje v gozdu sam, v nekem trenutku ugasne cigareto na gozdnem oltarju, ki pripada aktivistom. Tu Merivoo zopet uporabi zoom in, s katerim se osredotoči na sekačevo ugašanje cigarete. Ker gre za gesto, ki bi zagotovo razjezila aktiviste, agresiven zoom in deluje kot njihov ogorčen pogled na delavčevo ugašanje cigarete.

Zoom in tako formalno poveže perspektivo vnukov in perspektivo aktivistov. Zakaj?

Tako vnuka kot aktivist sta povezana s premožnejšim slojem, medtem ko sta babica in gozdar v slabšem finančnem in socialnem položaju. Prav privilegij omogoča, da aktivist doživlja gozd kot sveti kraj, ki se mora ohraniti (čeprav sečnja dreves sekaču omogoča preživetje), medtem ko se vnuka lahko zmrdujeta nad delom na vrtu, ki ga mora babica opravljati, ker si ne more privoščiti zapravljanja v trgovini.

Tako zoom in v filmu Kratt poudarja tudi socialne razlike med liki.