Film Plavanje (2014), kratki študentski film režiserke Katarine Rešek, govori o prehodu muslimanske deklice iz otroštva v puberteto in o težavah, ki se ob tem pojavijo. Prva menstruacija muslimanke, s katero se film začne, predstavlja za filmsko zgodbo izhodiščni problem deklice. Menstruacija namreč močno vpliva na njen vsakdan, saj stvari, ki se naši kulturi ne zdijo težavne, v tej drugi predstavljajo za deklico večje ovire. Tako skozi film dobimo vpogled v za nas strog islamski svet. Ko Sanela, glavni lik filma, s prvo menstruacijo postane »ženska«, bi se morala odreči več stvarem, ki jih je kot otrok lahko počela. Tak primer je tudi plavanje, ki je njena strast. Čeprav spoštuje svojo vero, vseeno hrepeni po določeni vrsti svobode, po tem, da bi lahko počela enake stvari kot njene sovrstnice.

Plavanje (Katarina Rešek, 2015)

Film za ta osnovni problem menstruacije, ki deluje kot metafora za nesvobodo, odgovori z nečim, kar se vsaj v tistem trenutku za Sanelo zdi kot utopija. Kar se nam zdi nekaj povsem običajnega in dosegljivega, so za Sanelo sanje: s svojimi muslimansko oblečenimi vrstnicami se rolka pa parku. Ta prizor v širšem kontekstu prikaže na razlike v dojemanju različnih kultur. Film pospremi primerna glasba, ki ob pravem trenutku opozori na pomemben prizor – na prehod iz realnosti v sanje. Žal film zaznamuje tudi šibka igra. V tem pogledu izstopa Sanelina mama, katere karakter in čustva so na platnu tako plitva in neizražena, da bi po koncu filma težko povedali o njej kaj več od tega, da je verna mama. Sicer močna zgodba zaradi tega malo zbledi.