Simbolizem avtorji navadno uporabijo, da poglobijo sporočilnost ali gledalcu omogočijo povsem lastno razlago zgodbe. S simbolizmom prežet film je tudi Charly (2007) Isild le Besco, kjer se simboli pojavijo, medtem ko glavni junak Nicolas spi.

Charly (Isild le Besco, 2007)

Vsakič, ko Nicolas zaspi, temu sledijo podobe rib oziroma vodnih živali. Ti prizori nakazujejo začetek novega dneva in odražajo Nicolasovo počutje. Proti koncu filma, ko se pokažejo meduze, je prvič jasno, da so te živali v akvariju, kar bi lahko pomenilo, da je Nicolas ujet. V zaključni sekvenci z morjem in plažo – mogoče si ju je razlagati kot svobodo (sploh če imamo v mislih francoski novi val), ki jo je junak dosegel s pomočjo nenavadne prijateljice Charly.

Vodne živali imajo lahko svoje simbolične pomene. Meduze, na primer simbolizirajo mir in spokojnost, medtem ko morski pes predstavlja grozo in odločnost. Prav ta povezava kaže na Nicolasovo odloč(e)nost v iskanju svobode. Prikaz meduz proti koncu filma, ki jim je sledil prikaz morja, potrjuje, da je Nicolas doživel svobodo in se lahko vrne domov.