Božanski dnevi

Domen Dimovski KINO! 46/47

Sublimnost narave v filmu Božanski dnevi

KINO! Nova izdaja

Izšel je novi KINO! 💜

Dvojna edicija KINA! 46/47 se s posebnim tematskim sklopom ob 100. obletnici njegovega rojstva poklanja provokativni in neulovljivi filmski pisavi Piera Paola Pasolinija. V sekciji Film in tehnologija se 130 let po rojstvu Hermana Potočnika Noordunga pisci zazirajo v temno vesoljsko platno. Med Preboje uvrščajo celovečerni prvenec Sare Kern in Titan (2021) Julie Ducournau, nadaljujejo tudi s pr...

Domen Dimovski KINO! 46/47

Sublimnost narave v filmu Božanski dnevi

Bolt, Barbara, 2007: »The Techno-Sublime: Towards a Post-aesthetic«. V: Bolt, Barbara, Colman, Felicity, Jones, Graham in Woodward, Ashley, ur. Sensorium: aethetics, art, life. Newcastle: Cambridge Scholars Press, str. 43–51. Cavell, Stanley. 1979: The World Viewed: Reflections on the Ontology of Film. London: Harvard University Press. Coyne, Lewis. 2013: »Heidegger and the problem of sublime«....