Matjaž Ivanišin

Žiga Fabjan Ostrimo pogled na slovenskem filmu! 2017

Moški in njihovi igre

Z recitacijo pesmi Vaska Popa Pre igre glas v off-u v uvodni sekvenci nakaže rdečo nit filma Playing Men (2017) – pomen igre in igranja v človeški kulturi. Režiser Matjaž Ivanišin pod drobnogled vzame igre oz. navade, neločljivo vpete v tradicijo ljudskega okoliša. Dvojnost, ki močno preveva celoten film, se zariše že na začetku, pri predstavitvi posameznih iger. La ruzzola del formaggio in kam...

Kristian Božak Kavčič Ostrimo pogled na slovenskem filmu! 2017

Ivanišinova igra

Jože Dolmark sredi Playing Men (2017) Matjaža Ivanišina v kamero otožno pove, da režiser nima več idej in ne ve, kako nadaljevati film. Kamera se zasuče k avtorju, ki skrušen sedi pred steklenico piva. Sledijo podobe razmišljujočega avtorja v praznih gostilnah. Zdi se, kot da v mislih išče podobe, ki bi jih bilo vredno zajemati, hkrati pa se sprašuje, če je sploh še vredno zajemati kakršnekoli ...

Izidor Čok Ostrimo pogled na slovenskem filmu! 2017

Ljubiti … in ljubiti brez ljubezni

Smo lahko na odru bolj iskreni kot v vsakdanu? Dramska igra, pri kateri obstaja več metod oblikovanja lika, od igralca terja črpanje lastnih  izkušenj za upodobitev prepričljive in iskrene vloge. Kaj pa, če je vloga, ki jo ustvariš, tvoj jaz. Ali potem še vedno igraš? Povsem jasen ljubezenski trikotnik, obči družbi znan predvsem zaradi govoric ali tabloidnih člankov, je čisto nasprotje fil...

Ostrenje pogleda Ostrimo pogled na slovenskem filmu! 2017

Matjaž Ivanišin razgrne ozadje filmov Playing Men in Vsaka dobra zgodba je ljubezenska zgodba

Navdušen sem bil nad besedo ‘igra’ oz. ‘igrati’, ker se v slovenskem jeziku pojavlja v popolnoma različnih kontekstih – otroci se igrajo, nekdo igra inštrument, oseba igra v gledališču ali filmu … Ko se pojavim v filmu, igram in sem del igre. Moški igrajo vloge moških – nekateri se trudijo biti najmočnejši, drugi najglasnejši. A istočasno so slabiči, cincajo, saj ne vedo, kako naprej. Kot jaz s...