Z vidika poimenovanja je uvrstitev kratkih animiranih filmov Inheritance (2018) in Vrvohodec (2018) v sklop Panorama nadvse posrečena odločitev – začetek obeh namreč uvede total pokrajine, ki obkroža človeka oziroma človeško figuro.

Inheritance (George Mpaourdas, George Kalofolias, 2018)

Postapokaliptičnost v prvem razloži že naslov: gre za dediščino, ki so jo tamkajšnjim rodovom zapustile predhodne generacije. Podoba starca, ki sredi pustega obzorja potiska voziček poln ur, v spomin nemudoma prikliče Vztrajnost spomina, delo nadrealističnega slikarja Salvadorja Dalija, obenem pa sta ustvarjalca George Mpaourdas in George Kalofolias navdih črpala tudi iz literature, saj v film vpeljeta pesem Pabla Nerude. Starčeva pot, za katero se sicer izkaže, da je sanjska odisejada, predstavlja posameznikov potop v globine duševnosti, ki služi reflektiranju lastnih dejanj, ki imajo posledice v prihodnosti. Kljub temu da prikazuje opustošenost, film vsaj deloma napaja pozitivna atmosfera; poudarjena je z odtenki živo rdeče barve, ki kontrastira prostrani sivini neba.

Vrvohodec (Dea Biličič, 2018)

Če Inheritance raziskuje meje človeške psihe na bolj abstraktni ravni, je Vrvohodec, magistrski film Dee Biličič, bolj konkreten, čeprav je v njem tudi prisotna abstrakcija. Predvsem se zdi, da je lažje razbrati oziroma povezati zgodbo in sporočilnost s samim ustvarjalnim procesom. Vrvohodec je osamljen mož, ki živi v stolpnici visoko med oblaki. Njegov vsakdan preseka nenavadna postava v sosednjem nebotičniku, ki je edina barvita podoba v črno-belem filmu. Edini način, da se ji približa, predstavlja vrv, ki povezuje obe zgradbi. Odločitev, da se poda nanjo, združuje tveganje in vznemirljivost, ki ju prinaša pot v neznano. Podobno lahko trdimo tudi za ustvarjanje filma – gre za proces odkrivanja načinov izražanja, ki nikoli ne more biti premočrten, scenariju in prvotnim načrtom navkljub. Vrvohodčev padec z vrvi in njegov »let« s pticami si je tako možno razlagati zlasti kot svobodno širjavo, ki jo ustvarjalcem nudi medij animacije.