Dotik (Dokosvane, Velislav Kazakov, 2018) je kratki animirani film, ki popelje skozi izvenzemeljski svet, poln nenavadnih pisanih oblik. Te se združujejo, da nastajajo povsem nove nadnaravne kreacije. Tako se prejšnja slika gladko prelije v naslednjo, ki odkrije spet novo pokrajino skupaj z organizmi, ki tam živijo. Za prehod v drugi svet pa je vsakič potreben dotik med prej obstoječimi življenji. Na primer kači s spačenimi glavami se ovijeta druga okoli druge in s tem ustvarita nastanek ptičev, ki imajo namesto kril človeška ušesa. To popotovanje po domišljiskem svetu se zaključi z Michelangelovo fresko Stvarjenje Adama v Sikstinski kapeli.

Dotik (Dokosvane, Velislav Kazakov, 2018)

Eksperimentalnost in poigravanje s sredstvi animacije sicer ne poda konkretne zgodbe, temveč ustvarja vzdušje. Stopnjuje se radovednost, kakšna bo naslednja podoba, kakšne bodo barve in kakšne oblike bodo nastale. Vsi prizori zamotijo, da sploh ne pričakujemo zaključka, neke zaokrožene celote. A kljub temu se izkaže, da animacija ni le eksperiment, ko končna slika s Stvarjenjem zahteva tudi določitev pomena predhodnjih scen. Deluje, kot da prejšnji prizori prikazujejo svetove, ki so obstajali pred Stvarjenjem. Vsak prizor pripoveduje svojo zgodbo, ki se je začela z dotikom. Ta je ustvaril novo življenje na račun prejšnjega. Kljub temu da zgodba poteka časovno linearno, je za nas pravi začetek šele konec. Saj vse do končnega prizora so zgodbe nepoznane. Pomen jim je dodeljen šele na koncu.

Tovrsten način najprej dopušča le vizualno doživljanje, šele ob koncu se izoblikuje sporočilo — glede na naše lastne povezave s stvarjenjem.

Poleg tega tudi drugi filmi iz sklopa Vzhodnjoevropska in srednjeevropska panorama prinašajo izvirno svežino in kreativnost. Za mnoge avtorje so filmi iz sekcije njihovo prvo srečanje z animacijo in jim, kot je povedala avtorica filma Asparagorest (2018) Sofija Kruglikova, ni bilo treba slediti pravilom, saj jih niso poznali. To jim je dopuščalo svobodo, ki se je izrazila kot unikatnosti njihovih zgodb in filmskih govoric. Pri filmu Dotik se izvirnost ne kaže le v domišljeni uporabi forme, ampak tudi v izpeljavi zgodbe.