Zakaj političnost? Ali gre za odgovor na aktualno družbeno-politično dogajanje?

Zdi se mi, da je film zelo težko uvrstiti v neko kategorijo – eksperimentalen, angažiran, političen itd. Menim, da je skorajda nemogoče, da film ne bi bil vpet v družbeno dogajanje. Težko rečeš, da film ni političen, socialno vpet v neka razmerja, ki jih posamezniki doživljamo.

Kaj pomenijo zamegljene podobe v tvojem filmu?

V filmu sem uporabila več zvrsti posnetkov – found footage, posnetki s spleta, arhivski posnetki, lastni posnetki … Arhivski so iz Koroške galerije likovnih umetnosti, ki me je povabila k sodelovanju pri projektu, na katerem se je predstavljala zbirka iz leta 1966. Pri tej so sodelovali umetniki iz Jugoslavije, iz zahodnega sveta in iz t. i. tretjega sveta. Pri teh najbolj izstopajočih zamegljenih posnetkih gre za eno mini reprodukcijo teh sirskih umetnikov, ki je ostala takšna, kot je. Od sta ostala zgolj naslov in cena (tega dela iz zbirke Delavec in družina). V filmu se sprašujem, kakšna je bila ta podoba takrat in kako si lahko to podobo osmišljamo danes. Ker so sirski umetniki seveda lahko bili sirski umetniki, ki so imeli nek imaginarij tega, da so umetniki in hkrati imaginarij delavca, družine. Vsi ti družbeni parametri so danes porušeni oziroma ne obstajajo več.

Se boste v prihodnjih delih navezovali na podobno tematiko?

Ne vem. Ravnam se po lastnem navdihu.