Matjaž Klopčič

Nil Baskar KINO! 11/12

Pogovor z Ano Nušo Dragan

Lahko opišete, kaj vas je privedlo k filmu? Ste pa zato vseeno prišli k Matjažu Klopčiču, kar je bilo gotovo veliko bolje? Kako je potem prišlo do teh prvih poskusov, do filmov Nekaj informacij ter Zato in tako? Naslednji film, H20 je že precej bolj očitno eksperimentalen. Od kod je prišlo to znanje o montaži in različnih izraznih postopkih? Pri naslednjih filmih, ki so že delo Nuše in Sreča Dr...

Jurij Meden KINO! 4

Krizno obdobje

Vlado Škafar KINO! 2/3

Filmski utrinek: Pavana za mrtvo princeso

Stojan Pelko KINO! 1

Lettre de Ljubljana

Cher Trafic, Tekst je bil prvotno objavljen v reviji Trafic, št. 60, jesen 2006. Integralna verzija besedila se nahaja v tiskanem KINU!

Matjaž Klopčič KINO! 1

Ljubljana je ljubljena. Scenarij za celovečerni film maj 2000 – oktober 2001 (druga verzija, s popravki)

Integralna verzija besedila se nahaja v tiskanem KINU!

Olaf Möller KINO! 1

Gledališče življenja: ko so bili še filmi …

Andrej Šprah KINO! 1

Ljubljana je ljubljena: mesto herojinja

»... dober film je podoben dobri arhitekturi in zanj morajo veljati isti kriteriji. Oblika se mora skladati z vsebino! Elementi filmskih izraznih sredstev se morajo zlivati z idejo in konstrukcijo filma v enoten, zaokrožen vtis filmskega dejanja.« Matjaž Klopčič