dokumentarni film

Olaf Möller KINO! 2/3

Golo življenje. V prijateljstvu. O Romualdu Karmakarju

CS Leigh KINO! 2/3

Uses of Actors as Documentary Subjects in Fiction Film: Twelve or More Examples

Vlado Škafar KINO! 2/3

Jaz sem prizorišče filma

Melita Zajc KINO! 2/3

Nekaj opomb o dokumentarizmu kot prevladujoči obliki sodobnih avdiovizualnih vsebin

Andrej Šprah KINO! 2/3

Shoah: med dokumentarnostjo in "fikcijo realnega"

»Nepomnivi dogodek, zasnovan in izvršen zunaj zgodovine, brez prič, brez podobe, že vnaprej izbrisan, dejanje, ki se ne dogaja že v samem trenutku, ko je bilo zagrešeno, in katerega sama grozljivost presega tisto, kar je mogoče videti in reči. Nereprezentabilen, ne preneha se ne zapisovati. Tu nastopi umetnost.« Gérard Wajcman

Barbara Wurm KINO! 2/3

Pavel Kogan & Lyudmila Stanukinas: Nearly Forgotten Elders of Soviet Documentary

Thom Andersen KINO! 2/3

Intimate Class Relations

Besedilo je ponatis avtorjevega prispevka za filmski katalog festivala Viennale leta 2005. Integralna verzija besedila se nahaja v tiskanem KINU!, pa tudi v 8. ediciji spletne filmske revije Rouge.

Marcel Štefančič, jr. KINO! 2/3

Dokumentiranje Amerike

Jean-Louis Comolli KINO! 2/3

Ovinek skozi direktno

KINO! KINO! 2/3

Sodobni dokumentarni film

* * *