Zgodovina filma

Francesco Casetti KINO! 8/9

Sto let, stoletje

»Če naj bi neko časovno obdobje poimenovali po osebi ali ideji, ki je v največji meri vplivala na duha dobe, ki je najgloblje zaznamovala človeško bivanje, lahko že v tem trenutku podamo sodbo: sedanje stoletje /.../ bo preprosto stoletje filma. Glede razsežnosti delovanja, globine prodora, univerzalnosti soglasja se namreč nobeno umetniško delo, znanstveni izum, ekonomski trend, idejna spekula...

Jurij Meden KINO! 7

Nekaj tendenc sodobne ameriške barvne komedije

Andrej Šprah KINO! 5/6

Podoba trenutka spoznavnosti ali trenutek spoznavnosti podobe?. Zgodovine filma kot filozofiranje z vidnim

André Bazin KINO! 4

Mit o totalnem kinu

André Bazin KINO! 4

Razvoj kinematografske govorice

Jože Dolmark KINO! 2/3

Izum fotografije in boj fotografske podobe za njeno uveljavitev: nekaj estetskih dilem

André Bazin KINO! 2/3

Ontologija fotografske podobe

Dziga Vertov KINO! 2/3

Kinoki: prevrat

»... rad bi samo pokazal, da je bilo vse, kar smo doslej počeli v kinematografiji, stoodstotna zabloda in popolno nasprotje tistega, kar bi morali početi.« Dziga Vertov

Primož Krašovec KINO! 2/3

Usoda kinoškega prevrata

Barbara Wurm KINO! 2/3

Pavel Kogan & Lyudmila Stanukinas: Nearly Forgotten Elders of Soviet Documentary